Hàng Hóa Đặc Biệt

Ngoài hàng thông thường, WNW giao nhận các loại hàng hóa đặc biệt như hàng giá trị cao, vận chuyển hành lý cá nhân gửi theo dạng hàng hoá, vận chuyển hàng nguy hiểm, vận chuyển động vật sống, chó, mèo. Đặc biệt WNW có 24 năm kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng dễ hư hỏng như thuỷ hải sản, rau quả, hoa tươi…

Liên hệ:
MR….
Mobile: +840000000
Email: info@.com
Ms….
Mobile: +840000
Email: info@wnw.com​
Hotline: +84900000

Scroll to Top