Hành Lý Cá Nhân

Hành lý cá nhân không đi cùng với hành khách sẽ được gửi theo dạng hàng hoá. Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển đồ đạc khi chuyển chỗ ở hoặc đến chỗ làm mới, WNW sẽ đảm nhận vận chuyển hàng theo dạng hành lý cá nhân. Bạn cũng có thể gửi các lô hàng mua sắm với số lượng lớn của cá nhân như quần áo, đồ nội thất v.v…

Liên hệ:
MR….
Mobile: +840000000
Email: info@.com
Ms….
Mobile: +840000
Email: info@wnw.com​
Hotline: +84900000

Scroll to Top