MULTIMODAL TRANSPORT

Multimodal transport (also known as combined transport) is very popular in international transportation. We provide various and flexible multimodal transport services such as: sea-air, land-sea-air, land-air-sea, etc. Based on customers’ requirements, we’ll consult to choose the most appropriate combination, which helps to shorten cargo transit time, reduce cost of transport, decrease inventory, limit damage of cargo and improve freight quality. 

We use transit hub in Malaysia, Hongkong, China, Dubai for exports from Vietnam to the USA or Europe. With this combination, we’ll help our customers shorten transit time and reduce shipping costs instead of using only one mean of transport such as by sea freight of air freight.

Phương thức vận chuyển kết hợp Sea – Air là một giải pháp rất hiệu quả, chúng tôi sử dụng các cầu nối tại Malaysia, Dubai, Hong Kong và Trung Quốc cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ hoặc Châu Âu. Với phương thức này, khách hàng sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển và tiết giảm được chi phí hơn là chỉ vận chuyển đơn thuần bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Scroll to Top