DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

Bên cạnh đó, Freight Mark VN còn cung cấp các những dịch vụ giá trị kèm theo cho tất cả khách hàng, từ đó khách hàng có thể giám sát và loại bỏ sự chậm trễ của việc vận chuyển có thể phát sinh như: bao bì, dán nhãn, gói hàng, đóng kiện, …

Scroll to Top