VẬN TẢI CROSS-BORDER

VẬN TẢI CROSS-BORDER

+ Dịch vụ hàng quá cảnh từ các cảng của Việt Nam sang Cambodia, Lào, Thailand, Malaysia, Singapore và ngược lại bằng đường bộ.

+ Dịch vụ hàng xuất / nhập từ Việt Nam sang Cambodia, Lào bằng đường bộ.

+ Dịch vụ giao nhận hàng với các điều kiện Ex-work, Door-to-door, DDP hoặc DDU tại Phnompenh.
+ Xuất / nhập khẩu ủy thác tại Cambodia.

Scroll to Top