Tiệc cuối năm của Freight Mark Việt Nam

Team-building Freight Mark Việt Nam

Dây chuyền phân loại hàng hóa tại hệ thống kho Freight Mark

°

Kho lạnh (0°C - 6°C) và  đông lạnh (-18°C)

Kho Hải Phòng

Freight Mark Việt Nam xuất air hàng may mặc đi Pakistan

Freight Mark Việt Nam xuất hàng linh kiện đi Nhật

Freight Mark Việt Nam xuất air hàng đi Ấn Độ

Freight Mark Việt Nam xuất air hàng rau củ đi Iceland

Freight Mark Việt Nam xuất air hàng linh kiện điện tử đi Canada

Freight Mark Việt Nam và các đối tác

Đối tác Trung Quốc

Đối tác Ý 

Đối tác Trung Quốc

Đối tác Trung Quốc

Đối tác Đài Loan

Đối tác Canada

Đối tác Trung Quốc

Đối tác Trung Quốc

Scroll to Top