Vận Tải Quốc Tế Đường Hàng Biển

Vận tải đường biển là loại hình dịch chiếm hơn 85% thị phần trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên xu thế đó, WNW nổ lực phát triển dịch vụ vận tải đường biển với nhiều loại hình:
+ Hàng nguyên cont (FCL)
+ Hàng lẻ (LCL)
+ Hàng dự án (siêu trường, siêu trọng, flat rack, opentop)
+ Đại lý gom hàng/dở hàng (Consolidation/Breakbulk)
+ Thuê tàu (chartering)

Liên hệ:
MR….
Mobile: +840000000
Email: info@.com
Ms….
Mobile: +840000
Email: info@wnw.com​
Hotline: +84900000

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CÁC MỤC CHÍNH

Scroll to Top