Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 240 tỉ USD trong nửa đầu năm 2020

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,79 tỉ USD, tăng nhẹ 0,2% còn nhập khẩu đạt 117,33 tỉ USD, giảm gần 3% so với cùng kì năm 2019.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kì 2 tháng 6/2020 (từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2020) đạt 22,61 tỉ USD, tăng gần 10% (tương ứng tăng 2,05 tỉ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2020.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 giúp đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 240,12 tỉ USD.

Trong kì 2 tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,73 tỉ USD đưa mức thặng dư trong 2 quí đầu năm 2020 đạt 5,46 tỉ USD, là mức thặng dư sau 6 tháng cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kì 2 tháng 6 năm 2020 đạt 12,17 tỉ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 1,8 tỉ USD về số tuyệt đối) so với kì 1 tháng 6/2020.

Tính đến hết quí II/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,79 tỉ USD, tăng nhẹ 0,2%, tương ứng tăng 225 triệu USD so với cùng kì năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kì 2 tháng 6/2020 đạt 10,44 tỉ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 240 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2020.

Như vậy, tính đến hết quí II/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 117,33 tỉ USD, giảm gần 3% (tương ứng giảm 3,52 tỉ USD) so với 6 tháng đầu năm 2019

Nguồn: https://vietnambiz.vn/

Scroll to Top